17112019Sun
Last updateSun, 17 Nov 2019 7pmMarţi, 15 octombrie, şedinţă extraordinară de Consiliu Local

 

 

 

Legislativul păşcănean se întruneşte marţi, 15 octombrie, într-o şedinţă extraordinară pentru a dezbate cele cinci proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Aleșii sunt convocați începând cu ora 11.00. în sala de ședințe a administrației locale.  Printre cele mai importante se numără aprobarea investițiilor care vor fi făcute la Spitalul Muncipal Pașcani privind extinderea și dotarea ambulatoriului, cât și darea spre folosință a unui teren furnozorului de gaz, pentru ectinderea unei rețele de gaz, cât și montarea unei centrale termice la Colegiul Tehnic CF ”Unirea”.

Ordinea de zi

 Proiect de HOTARARE privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însuşirea proprietăţii private a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, prin adăgarea numerelor de inventar 2810 și 2811

Proiect de HOTARARE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. asupra terenului în suprafață de 6,00 mp. Proprietate publică a municipiului Pașcani, situat în str. Ceferiștilor, nr. 3 (în incinta Colegiului Tehnic de Căi Ferate ”Unirea”) jud. Iași

Proiect de HOTARARE privind încheierea contractului de comodat între Municipiul Pașcani și S.C. DELGAZ GRID S.A. în vederea extinderii rețelelor electrice de distribuție pe strada Mihai Viteazu și strada Grigore Ureche

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico – economice – proiect tehnic instalație de utilizare, centrală termică – instalații aferente și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru trecerea de la sistemul centralizat de alimentare cu căldură și apă caldă la sistem de încălzire și preparare apă caldă cu centrală termică cu funcționare cu gaze naturale, pentru obiectivul de investiții: ”Colegiul Tehnic C.F. Unirea, str. Ceferiștilor, nr. 3, municipiul Pașcani, jud. Iași”

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 49/26.03.2019, privind aprobarea actualizării studiului de oportunitate și documentației tehnico – economice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici actualizați, pentru obiectivul de investitii: “Extindere și dotare ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului municipal de urgențe Pașcani”

 

 

 

Loading...

Add comment

Comentariile care conțin obscenități, atacuri la persoană sau mesaje nepotrivite nu vor fi publicate. În cazul în care unele comentarii injurioase trec de filtrul automat vă rugăm să raportați comentariul prin butonul de sub acesta.

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.