23032019Sat
Last updateSun, 24 Mar 2019 7pmAcord de colaborare semnat între Patronatul Serviciilor Publice din România și Uniunea Municipalităților din Anatolia

Conferința Națională a Serviciilor Publice, organizată la Predeal weekendul trecut s-a bucurat de prezența  unei delegații din Turcia. Tematica dezbaterilor s-a referit la stadiul actual și perspective pentru consolidarea sectorului serviciilor comunitare de utilităṭi publice.

 

 Evoluṭia legislativă în contextul europen actual ṣi impactul acesteia în realizarea obiectivelor ṣi strategiilor de dezvoltare locale, precum și impactul legislativ în domeniul delegării serviciilor publice şi adaptarea cadrului legal şi procedural la realităţile practice din România, au fost alte teme ale discuției.

La eveniment a participat Bogdan Alexa, președinte ANRSC, la invitația președintelui Patronatului Serviciilor Publice – Florian Dudu. De asemenea au mai fost prezenți CRISTIAN ṢOLOGON - Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale ṣi Administraṭiei Publice, GEORGE SAVA – Secretar  General în Ministerul Agriculturii ṣi Dezvoltării Rurale, OTILIAN NEAGOE - Vicepreṣedinte al Consiliului Concurenṭei, GABRIEL MOICEANU – Preṣedinte al Federaṭiei Asociaṭiilor de Dezvoltare Intercomunitară, DAN VĂTAJELU – Preṣedinte al Asociaṭiei Române pentru Iluminat.

Cu această ocazie, s-a desfășurat și  Ceremonia de semnare a Acordului de Colaborare între Patronatul Serviciilor Publice din România, Uniunea Municipalităṭilor din Anatolia Centrală reprezentantă Secretarul General SALIM CORUK și Președintele Camerei de  Comerṭ România-Turcia, TAMER ATALAY.

Prin agrearea acestui acord s-a convenit să stabilească și să dezvolte relații de colaborare, cu respectarea legislațiilor romană și turcă, precum și a tratatelor internaționale la care România și Turcia sunt părți, în următoarele domenii: activități economice și comerciale, administrație publică locală, realizarea de înfrățiri între unități administrativ teritoriale din România si localități din Anatolia Centrală din Turcia, schimburi de experiență privind îmbunătățirea autonomiei și eficienței unității administrativ-teritoriale, rezolvarea problemelor din domeniul social, realizarea de proiecte comune cu finanțare europeană, protecția mediului, resurse naturale şi servicii publice.

Preṣedintele A.N.R.S.C., BOGDAN PETRU ALEXA ṣi-a manifestat deschiderea și implicarea  în ceea ce privește  îmbunătăṭirea  strategiilor  din domeniul  serviciilor de utilități publice atât la nivel național cât și la nivelul colaborărilor dintre România și Turcia prin intermediul acordurilor parteneriale.

 

 

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.