23062018Sat
Last updateSun, 24 Jun 2018 10amANUNŢ PRIMĂRIA COMUNEI HELEŞTENI

Comuna  Heleşteni , judeţul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea   unei  funcţii   publice de execuţie – vacante, din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Heleşteni în cadrul Compartimentului Achizitii Publice . 

Funcţia  pentru  care  se  organizează  concursul :

a) Conditii de desfăşurare a concursului:

Ÿ  Proba scrisă se va desfăşura în data de 03.03. 2017, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Heleşteni, judeţul Iaşi.

Ÿ  Interviul se va desfăşura în data de   06.03.2017, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Heleşteni, judeţul Iaşi.

Ÿ  Dosarele de înscriere se vor depune în  termen  de  20  de  zile  de  la  data publicării  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  a  III- ala  sediul Primăriei  Comunei Heleşteni.

 

b) Condiţiile de participare la concurs:

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ conditiile  prevazute  de  art. 54  din  Legea  nr. 188/1999/R2  privind  statutul  functionarilor  publici,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.

 

Ÿ  Funcţia  publică   vacantă  pentru care se organizează concursul:        

În  cadrul  Compartimentului   Achizitii Publice  din Primăria Heleşteni :

-            1 post de   consilier, clasa I,  debutant.

Ÿ  Condiţii de  studii  si  de  vechime:

-  consilier, clasa I, debutant,  studii universitare  de  licenţă  absolvite cu  diplomă,

respectiv studii superioare de lungă durată, profil economic sau drept absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalentă,  fără  vechime.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate şi  la sediul Primăriei  comunei Heleşteni,  judeţul  Iaşi, relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei Heleşteni, persoană de contact Bortaş Paul Radu – secretarul comunei Heleşteni, tel. nr. 0232716768.   

 

 

 

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.